خانوو له‌ نه‌هری

ده‌رباره‌ی

xanuike bchwk nsek bazar 200Mxanuike bchwk nsek bazar 200Mxanuike bchwk nsek bazar 200Mxanuike bchwk nsek bazar 200Mxanuike bchwk nsek bazar 200Mxanuike bchwk nsek bazar 200Mxanuike bchwk nsek bazar 200Mxanuike bchwk nsek bazar 200Mxanuike bchwk nsek bazar 200Mxanuike bchwk nsek bazar 200M

گه‌له‌ری وێنه‌كان
Agent other estates

خانوو له‌ سه‌روه‌ران

خانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو له‌ سه‌روه‌رانخانوو…

خانوو له‌ به‌ختیاری

خانوو له‌ گه‌ڕه‌كی به‌ختیاری له‌…

سپۆنسه‌ر